Świadectwo Czeladnicze

Świadectwo Czeladnicze

Świadectwo Czeladnicze złożone przez

Stefanii Strzeleckiej

w dniu 20-10-1988r.