Dyplom Władysławy Strzeleckiej

Dyplom Władysławy Strzeleckiej

Dyplom nadany ówczesnej właścicielce

Władysławie Strzeleckiej

za pracę zawodową w dniu 04-06-1984r.