Dyplom Stefanii Strzeleckiej

Dyplom Stefanii Strzeleckiej

Dyplom nadany właścicielce

Stefanii Strzeleckiej

za pracę zawodową w dniu 29-09-1997r.